Skip links

Voxeljet 3D
Kum Yazıcılar

Voxeljet teknoloji sayesinde kalıp kullanmadan karmaşık maçalarınızı ve kum kalıplarınızı çok hızlı bir şekilde 3D Yazıcıdan üretebilirsiniz.

Voxeljet 3D Kum Yazıcıların işletmenizi öne taşıyacak faydalarını öğrenmek için bizimle iletişime geçin.

Voxeljet 3D Kum Yazıcılar

Voxeljet teknoloji sayesinde kalıp kullanmadan karmaşık maçalarınızı ve kum kalıplarınızı çok hızlı bir şekilde 3D Yazıcıdan üretebilirsiniz. Bu inovatif yaklaşım sayesinde üretim hatlarınızı çok daha esnek ve verimli hale getirebilir, özellikle az adetli üretimlerde çok daha ekonomik bir şekilde üretim yapabilirsiniz.

Kum 3D Yazıcıda farklı boyutlarda silika kum (GS14, GS15, GS19, GS25) ile üretim yapabilir, bağlayıcı olarak da Furan, Fenol ya da Inorganik reçineleri kullanabilirsiniz.

Özellikle karmaşık maçalarınızı çok daha hızlı ve ara işlemlerde tolerans kaybetmeksiniz üretebilmek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Voxeljet 3D Kum Yazıcıların Avantajları

Geometri Bağımsız Üretim

Geometri Bağımsız Üretim

Eklemeli İmalat yöntemi gereği katman katman üretim yapıldığı için ters açılar ya da karmaşık geometriler kolaylıkla üretilebilir. Konvansiyonel yöntemlerle üretilemeyecek ya da çok uzun süre alan maçalar Voxeljet ile akşamdan-sabaha üretilebilir.

Maliyet Avantajı

Maliyet Avantajı

Özellikle prototip ya da az adetli seri üretimleri kalıp hazırlamaksızın hızlıca 3D kum yazıcıda elde etmek mümkündür. Üretimde kullanılan kum tozları da konvansiyonel üretime yakın özellikler taşımaktadır, özel bir malzeme kullanım gereksinimi yoktur.

Parça Azaltımı

Parça Azaltımı

Konvansiyonel yöntemle birden fazla kalıp ya da maça kullanarak üretilebilecek modeller voxeljet 3D Kum Yazıcı ile tasarımda birleştirilerek çok daha az parçada/kalıpta üretilebilir. Bu sayede üretim sonrası ardıl işlemler de azalmış olacaktır.

Esneklik Ve Zaman Tasarrufu

Esneklik Ve Zaman Tasarrufu

Döküme geçmeden saatler öncesinde maça ya da kalıp üretimleri planlanabilir. Çok daha esnek bir planlama ile stok yeri, önden üretim gibi gereksinimler ortadan kalkabilir. Talep üzerine üretim sistemi oluşturulabilir.

Hibrit Üretim

Hibrit Üretim

Mevcut üst ve alt kalıpların içine Voxeljet 3D kum yazıcı ile üretilmiş maçaları yerleştirerek hibrit bir üretim yapılabilir. Bu sayede geleneksel üretim yöntemi ile Eklemeli İmalat yöntemi birleştirilerek çok daha efektif çıktılar elde edilebilir.

Risk Azaltma

Risk Azaltma

Voxeljet 3D kum yazıcı ile olası tasarım değişikliklerine hızlıca adapte olmak mümkündür. Üretim sonrası olası revizyon ya da iyileştimeye ihtiyaç olduğunda yeni kalıplar üretmek yerine saatler sonrasında yeni tasarıma göre kum kalıp ya da maçalar üretilebilir.

Voxeljet 3D Kum Yazıcılar

Voxeljet 3D Kum Yazıcılar Hakkında Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın