Skip links

3D Kum Yazıcı

Voxeljet teknoloji sayesinde kalıp kullanmadan karmaşık maçalarınızı ve kum kalıplarınızı çok hızlı bir şekilde 3D Yazıcıdan üretebilirsiniz. Bu inovatif yaklaşım sayesinde üretim hatlarınızı çok daha esnek ve verimli hale getirebilir, özellikle az adetli üretimlerde çok daha ekonomik bir şekilde üretim yapabilirsiniz. 

Kum 3D Yazıcıda farklı boyutlarda silika kum (GS14, GS15, GS19, GS25) ile üretim yapabilir, bağlayıcı olarak da Furan, Fenol ya da Inorganik reçineleri kullanabilirsiniz.